חוברת המבצעים של חצי חינם

ט.ל.ח. באחריות חצי חינם, תוקף המבצעים מצויין בחוברת ובהתאם לתנאים העדכניים המתפרסמים על ידי הרשת.