מבצעי השבוע במחסני חשמל.

בתוקף עד 31.5.24 או עד גמר המלאי, המוקדם ביניהם. ט.ל.ח. המבצעים מתוך פרסום בעיתונות. באחריות מחסני חשמל ובהתאם לתנאי המבצע המפורסמים על ידי מחסני חשמל.